GKM

TGK-GKM-WST-BBB-NCM
 • Type / AEG
 • Receiver / Metal
 • Magazine / 600 Rounds
 • Weight / 3720g
 • Recommended / 11.1V Battery
 • Length / 91.5 cm
 • Bearing / 8 mm
 • Inner Barrel / 46.3 cm
 • Blow Back / Yes
 • Motor / 25000 rpm Hi-torque Short axis

GK74M

TGK-74M-FOD-BNB-NCM
 • Type / AEG
 • Receiver / Metal
 • Magazine / 120 Rounds
 • Weight / 3955g
 • Recommended / 7.4V Battery
 • Length / 95.2 cm
 • Bearing / 8 mm
 • Inner Barrel / 46.3 cm
 • Blow Back / No

RK103

TGK-103-STD-BBB-NCM
 • Type / AEG
 • Receiver / Metal
 • Magazine / 600 Rounds
 • Weight / 3200g (RK103) , 2968g (RK103 EVO)
 • Recommended / 9.6V Battery
 • Length / 98.5 cm
 • Bearing / 8 mm
 • Inner Barrel / 46.3 cm
 • Blow Back / Yes

RK104

TGK-104-STD-BBB-NCM
 • Type / AEG
 • Receiver / Metal
 • Magazine / 600 Rounds
 • Weight / 2774g (RK104) , 2898g (RK104 EVO)
 • Recommended / 9.6V Battery
 • Length / 86 cm
 • Bearing / 8 mm
 • Inner Barrel / 35.7 cm
 • Blow Back / Yes

GK SERIES ACCESSORIES

Completed Gearbox for GKM/GK74M/RK103/RK104
G-16-006
Motor for GKM/GK74MV/RK103/RK104
G-10-029 | G-10-094
Wire Set for GKM/GK74M/RK103/RK104
G-18-004 | G-18-011
Hop-Up Chamber for GKM/GK74M/RK103/RK104
G-16-006